Home

Berg skoles venner

Berg skoles venner bidrar til et godt skolemiljø på Berg skole

Vennforeningen er en støtteorganisasjon som har til formål å bistå skolen økonomisk etter

FAU og skolens ønsker utover det som ligger innenfor skolens økonomiske rammer.

Foreningen skal sikre et godt samarbeid med skolen og målet er å kunne

bidra med midler som er til det beste for skolen og elevene.

Berg skoles venner sitt økonomiske bidrag vil komme gjennom medlemskontingent,

gaver og arrangementer som 17. mai med mer.

SØKNADER

Det vil etterhvert bli

mulig å søke om tilskudd.

Berg Skoles Venner ved FAU

John Collets alle 106

0870 OSLO

Tlf nr: 952 29 460

Email: tina.aass@vita.no

 

Berg skoles venner er registrert i Enhetsregisteret med

Organisasjonsnummer 914 922 992

 

Copyright @ All Rights Reserved